Salgsbetingelser

1. Almene forhold og aftalens omfang

Betegnelsen FairWeb anvendes som synonym for FairWeb ApS.

Ethvert kundeforhold er omfattet nærværende almindelige bestemmelser. Ved kundeforhold og ved kunde(r) forstås enhver samhandel, kontraktforhold eller lign., som FairWeb har med andre virksomheder, selskaber, personer m.v. Kunden erklærer at være erhvervsdrivende.

2. Anvendelse

Uopfordret afsendelse af store mængder e-mails, uønskede URLs, ulovlig brug af beskyttet materiale og afsendelse af ulovligt indhold (såsom børneporno, offensivt materiale) er grundlag for opsigelse og vil blive indberettet til retshåndhævelse, og alle ydelser vil blive stoppet. Kunden er selv ansvarlig for at overholde nuværende dansk lovgivning, ved opbevaring af materiale på FairWeb’s servere.

3. Betalingsbetingelser

Da bestilling eller ændringer af domæner sker med det samme at bestillingen er modtaget fra kunden, er der ingen fortrydelsesret. Regningen der sendes kort efter bestillingen, skal betales til den angivende betalingsdato, og så frem pengene ikke er gået ind inde for 10 dage, uden først at have indgået en særaftale med FairWeb, vil der blive sendt en rentenota. Denne vil blive pålagt 100 kr. i rykkergebyr samt 1.5% i rente per måned.

FairWeb forebeholder sig også ret til at overgive indkrævningen af betalingen til 3. part, samt at lukke/slette domænet ved for sen betaling.

4: Underleverandører

FairWeb er berettiget til, efter eget valg, at benytte underleverandører, men hæfter for disses handlinger, som om FairWeb selv havde forestået handlingerne.

5. Ansvar

FairWeb bærer ikke erstatningsansvar for tabt data, grundet strømafbrud, systemfejl eller lignende.

6. Trafik

Der er ikke mere fri trafik på alle FairWeb’s webhoteller, da dette er blevet misbrugt af nogen. Der er derfor afsat en mængde data, som må betegnes for at være normalt for den pågældende størrelse af webhotel.

Vores pris på ekstra trafik om måneden ligger på 7kr GB hvis der betales efterfølgende. Der kan dog laves tilbud på større pakker, som så betales forud.

Hvis der kan stilles tvivl, om der vil ske et for højt forbrug, kan FairWeb altid kontaktes, så der kan findes en løsning på dette.

7. Backup og tab af data

Der tages backup af webhoteller, alt afhængig af hvilken løsning der er valgt. FairWeb er ikke ansvarlig for evt. tab af data eller følgetab heraf.

8. Opsigelse

Kunden kan med en måneds skriftlig varsel inden udløb opsige en bestående aftale. Sker dette ikke, gælder aftalen automatisk for endnu en periode. Fejlbestilte aftaler kan annulleres inden 14 dage efter aftalens indgåelse, ved skriftlig henvendelse til FairWeb. Har betaling fundet sted, er FairWeb dog ikke forpligtet til at tilbagebetale denne. Eventuelle udgifter FairWeb har haft ved bestillingen, her i blandt bestilling af nye domæner, bliver stadig pålagt kunden.

FairWeb kan med 1 måneds skriftlig varsel opsige en aftale. Et eventuelt resterende beløb af en forudbetalt periode, vil herved blive refunderet. Dog kan FairWeb ved brud på forretningsbetingelserne ophæve den indgåede aftale uden opsigelse. I sådanne tilfælde er FairWeb ikke forpligtet til at tilbagebetale en eventuelt forudbetalt periode.

9. Ejendomsret

Salgsgenstanden (inkl. alt tilbehør, dokumentation m.v.) er omfattet af FairWebs ejendomsforbehold, indtil den samlede købesum inkl. evt. renter og gebyrer er betalt. Kunden er således uberettiget til, uden FairWebs samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over salgsgenstanden, så længe ejendomsforbeholdet består. Kunden skal holde salgsgenstanden individualiseret, således den kan genkendes.

10. Kundeoplysninger

Modtagne kundeoplysninger anvendes kun for ekspedition af Deres bestilling. Modtagne kundeoplysninger videresælges ikke til tredjepart, eller anvendes for markedsføring uden forudgående aftale. 

11. Aftaleændringer

FairWeb forbeholder sig ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser eller priser uden forvarsel. En eventuel prisændring vil i så fald træde i kraft fra næstkommende aftaleperiode. 

Sidst revideret 27. marts 2012


Sprog:

Om FairWeb

FairWeb laver professionelle webløsninger- og applikationer samt mobile apps.

Firmaet blev stiftet i 2003 og blev i 2007 ændret til et anpartsselskab.

1. juli 2014 blev firmaet opkøbt, og er i dag en del af AM-Online og AM-Gruppen

Anmeldelser

TrustPilot

Læs anmeldelser.

Facebook

Twitter